M

I

N

G

 

Naslovna   Edukacija    Usluge    O nama

 

Centar izvrsnosti arhitekture poslovanja

Zbog čestih promjena uvjeta poslovanja i zakonske regulative, inventivnog ponašanja domaće i globalne konkurencije, novih zahtjeva kupaca, potrebe uvođenja industrijskih normi, brzog razvoja informacijskih tehnologija, ... osmišljanje, projektiranje i implementacija poslovnog modela koji treba omogućiti učinkovito, uspješno i dugoročno poslovanje predstavlja veliki izazov odnosno vrlo je kompleksan zadatak.

 

Navedeni zadatak se može uspješno i kvalitetno riješiti jedino uz uporabu novih metodologija i specijaliziranih programskih alata za cjelovito projektiranje poslovanja putem interdisciplinarnog tima za izgradnju arhitekture poslovanja.

 

Mi posjedujemo ekspertno znanje i iskustvo potrebno za učinkovitu izgradnju i implementaciju arhitekture poslovanja, a putem seminara uspješno educiramo poslovne i IT stručnjake za izvršenje svojih zadataka unutar tima za izgradnju.

 

ArchiMate 2.0

 

The Open Group ArchiMate jezik /notacija opće je prihvaćeni standard za modeliranje arhitekture poslovanja. Ovo je dvodnevni seminar na kojem će polaznici biti detaljno upoznati sa notacijom i metodologijom koju ona donosi. Seminar je namijenjen svima koji se žele osposobiti za modeliranje poslovanja u skladu sa ArchiMate 2.0 standardom.
 

Linije seminara

 

Standardi, znanje i iskustvo
SAP Sybase PowerDesigner

 

 

Katalog seminara

Raspored seminara

Preuzimanje prijavnice

 

Naše usluge

MING-Impuls     

MING-Specijal
MING-Optima    

MING-RAnaliza

MING-Arhitektura

TROUX-EPM.....

 

Katalog usluga

Zašto ići nesigurnim, ako postoji siguran put? 

Nove metodologije za izgradnju arhitekture poslovanja donose holistički pristup u projektiranje poslovanja. Organizacija, procesi i radne aktivnosti, programska rješenja, te računalna i mrežna infrastruktura promatraju se kao jedinstvena cjelina /  složeni sustav. Sustav treba omogućiti ostvarenja ciljeva poslovanja na najučinkovitiji način i uz najniže troškove. Informatizacija poslovanja bez prethodnog projektiranja predstavlja veliki rizik sa aspekta kvalitete rješenja i uspješnog završetka projekta na vrijeme. Projektiranje poslovanja prema holističkom pristupu omogućuje izvršenje inormatizacije bez rizika, uz najvišu kvalitetu rješenja i u okviru vremenskog i financijskog plana. Pitam se zašto izabrati nesiguran put i izlagati se prevelikom riziku ne stizanja na cilj ili stizanja sa znatnim zakašnjenjem i uz znatno viša financijska ulaganja, kada postoji poznati i siguran put koji osigurava dolazak na vrijeme i u okviru planiranih sredstava. (M. Marenčić arhitekt poslovanja)

Korisnici

 

Korisnici naših usluga su renomirane tvrtke prvenstveno iz osiguranja, bankarstva, državne tvrtke i agencije. Za korisnike smo uspješno izvršili projekte prema zahtjevu i održali serije seminara u skladu sa njihovim potrebama.

 

Naši partneri

Izgradnja

 

Izgradnju izvodimo prema metodologijama TOGAF, ZACHMAN, ArchiMate,

Troux EPM i Sybase EA. Metodologija i alat za izgradnju i implementaciju arhitekture odabiru se u dogovoru sa naručiteljem.

"Nobody needs to be reminded that today’s business climate is changing faster than ever. The dynamic nature of today’s markets and the rapid introduction of disruptive technologies place a huge burden on business. Today, more than ever, business must be agile in strategy, innovative in technology and responsive to customer demands."   (Troux Introduction to EPF)

 

 

 

Naši dokumenti

Izazov promjena

Usporedba arhitektura

Tko je arhitekt poslovanja

Rješenje za upravljanje promjenama

 

Troux brošure

Troux MindMap

Plugging Critical Management Information Gaps with Troux

Transformation platform

Troux for TOGAF 9 Community

 


 

 

 

 

Sybase brošure

Better BI and IA
Drawing Tools Too Primitive
Mergers & Acquisitions
Data Architecture Modeling

Enabling data Across Enterprise

 

 

 

Kontakt

00385 1 777 47 41

00385 95 812 33 04

info@ming.hr

 

Copyright © Marenčić informacijski inženjering i savjetovanje d.o.o.