M

I

N

G

 

Naslovna   Edukacija    Usluge    O nama

 

Centar izvrsnosti arhitekture poslovanja

Zbog ?estih promjena uvjeta poslovanja i zakonske regulative, inventivnog pona?anja doma?e i globalne konkurencije, novih zahtjeva kupaca, potrebe uvo?enja industrijskih normi, brzog razvoja informacijskih tehnologija, ... osmi?ljanje, projektiranje i implementacija poslovnog modela koji treba omogu?iti u?inkovito, uspje?no i dugoro?no poslovanje predstavlja veliki izazov odnosno vrlo je kompleksan zadatak.

 

Navedeni zadatak se mo?e uspje?no i kvalitetno rije?iti jedino uz uporabu novih metodologija i specijaliziranih programskih alata za cjelovito projektiranje poslovanja putem interdisciplinarnog tima za izgradnju arhitekture poslovanja.

 

Mi posjedujemo ekspertno znanje i iskustvo potrebno za u?inkovitu izgradnju i implementaciju arhitekture poslovanja, a putem seminara uspje?no educiramo poslovne i IT stru?njake za izvr?enje svojih zadataka unutar tima za izgradnju.

 

ArchiMate 2.0

 

The Open Group ArchiMate jezik /notacija op?e je prihva?eni standard za modeliranje arhitekture poslovanja. Ovo je dvodnevni seminar na kojem ?e polaznici biti detaljno upoznati sa notacijom i metodologijom koju ona donosi. Seminar je namijenjen svima koji se ?ele osposobiti za modeliranje poslovanja u skladu sa ArchiMate 2.0 standardom.
 

Linije seminara

 

Standardi, znanje i iskustvo
SAP Sybase PowerDesigner

 

 

Katalog seminara

Raspored seminara

Preuzimanje prijavnice

 

Na?e usluge

MING-Impuls     

MING-Specijal
MING-Optima    

MING-RAnaliza

MING-Arhitektura

TROUX-EPM.....

 

Katalog usluga

Za?to i?i nesigurnim, ako postoji siguran put? 

Nove metodologije za izgradnju arhitekture poslovanja donose holisti?ki pristup u projektiranje poslovanja. Organizacija, procesi i radne aktivnosti, programska rje?enja, te ra?unalna i mre?na infrastruktura promatraju se kao jedinstvena cjelina /  slo?eni sustav. Sustav treba omogu?iti ostvarenja ciljeva poslovanja na naju?inkovitiji na?in i uz najni?e tro?kove. Informatizacija poslovanja bez prethodnog projektiranja predstavlja veliki rizik sa aspekta kvalitete rje?enja i uspje?nog zavr?etka projekta na vrijeme. Projektiranje poslovanja prema holisti?kom pristupu omogu?uje izvr?enje inormatizacije bez rizika, uz najvi?u kvalitetu rje?enja i u okviru vremenskog i financijskog plana. Pitam se za?to izabrati nesiguran put i izlagati se prevelikom riziku ne stizanja na cilj ili stizanja sa znatnim zaka?njenjem i uz znatno vi?a financijska ulaganja, kada postoji poznati i siguran put koji osigurava dolazak na vrijeme i u okviru planiranih sredstava. (M. Maren?i? arhitekt poslovanja)

Korisnici

 

Korisnici na?ih usluga su renomirane tvrtke prvenstveno iz osiguranja, bankarstva, dr?avne tvrtke i agencije. Za korisnike smo uspje?no izvr?ili projekte prema zahtjevu i odr?ali serije seminara u skladu sa njihovim potrebama.

 

Na?i partneri

Izgradnja

 

Izgradnju izvodimo prema metodologijama TOGAF, ZACHMAN, ArchiMate,

Troux EPM i Sybase EA. Metodologija i alat za izgradnju i implementaciju arhitekture odabiru se u dogovoru sa naru?iteljem.

"Nobody needs to be reminded that today?s business climate is changing faster than ever. The dynamic nature of today?s markets and the rapid introduction of disruptive technologies place a huge burden on business. Today, more than ever, business must be agile in strategy, innovative in technology and responsive to customer demands."   (Troux Introduction to EPF)

 

 

 

Na?i dokumenti

Izazov promjena

Usporedba arhitektura

Tko je arhitekt poslovanja

Rje?enje za upravljanje promjenama

 

Troux bro?ure

Troux MindMap

Plugging Critical Management Information Gaps with Troux

Transformation platform

Troux for TOGAF 9 Community

 


 

 

 

 

Sybase bro?ure

Better BI and IA
Drawing Tools Too Primitive
Mergers & Acquisitions
Data Architecture Modeling

Enabling data Across Enterprise

 

 

 

Kontakt

00385 1 777 47 41

00385 95 812 33 04

info@ming.hr

 

Copyright ? Maren?i? informacijski in?enjering i savjetovanje d.o.o.

 
nfl trikot saleWilson SCHLAGERWood Wood poloshirtBoy-london merchandise salela perla unterwasche

 

在网上搜寻了很多丰胸产品,比较结果发现丰胸方法,粉嫩公主酒酿蛋更有名,有很多电视节目推荐,所以我优先考虑粉嫩公主酒酿蛋丰胸产品,先尝试效果。据丰胸成功的网民推荐,我找到了“丰胸导师周媛”酒酿蛋丰胸,周媛是一位胸大脸高的美女,并耐心地回答了我的问题,后给了我实用的建议丰胸手法